مرخصی و انصراف

  • در صورتی که زبان آموز، بنا به هر دلیل، بیش از دو ترم، دوره های آموزشی را ترک نماید، برای شروع مجدد نیاز به مصاحبه تعیین سطح می باشد.
  • چنانچه زبان آموزان پس از شروع دوره از شرکت در کلاس های آموزشگاه منصرف شوند، آموزشگاه زبان آرو هیچ گونه تعهدی نسبت به مسترد نمودن شهریه پرداختی آنها ندارد.

استرداد شهریه

  • چنانچه زبان آموز پس از ثبت نام قطعی و یک هفته قبل از شروع ترم یا دوره از شرکت در کلاس های آموزشگاه کتباً انصراف دهد، آموزشگاه پس از کسر 20% از کل شهریه دوره مابقی آنرا مسترد می نماید. در غیر اینصورت آموزشگاه زبان آرو هیچ گونه تعهدی نسبت به مسترد نمودن شهریه پرداختی زبان آموز ندارد.
  • درخواست استرداد شهریه پس از شروع کلاس به هیچ عنوان بررسی و اقدام نخواهد شد

تخفیف ها

  • پرسنل و اساتید موسسه زبان آرو، در صورت تمایل به شرکت در دوره های آموزشی می توانند از تخفیف ویژه ثبت نام برخودار شوند.
  • افرادی که همزمان با ثبت نام دوره ای، در دوره ی بحث آزاد هم ثبت نام می نمایند، می توانند از 50 درصد تخفیف دوره بحث آزاد بهره مند شوند.
  • افرادی که همزمان در دوره های دو زبان به صورت ترمیک ثبت نام می نمایند، می توانند از 10% تخفیف بیشتر روی هر دوره بهره مند شوند.
  • افرادی که از یک خانواده ثبت نام می کنند، در صورت ثبت نام و پرداخت نقدی کامل، می توانند از 10% تخفیف بیشتر از تخفیفات و مبالغ موجود برای کلاس های غیر خصوصی، و 5% تخفیف برای کلاس های خصوصی استفاده کنند.