دستورالعمل های دورهnnلطفا دستورالعمل های درس را در صفحه وضعیت دوره وارد کنید. برای ویرایش این محتوا, مراحل زیر را دنبال کنید :n

  1. nt
  1. وارد پنل مدیریتی وردپرس شوید

nt

  1. قسمت برگه ها را انتخاب کنید

nt

  1. برگه وضعیت دوره را بیابید

nt

  1. برگه را ویرایش کنید و محتوا را تغییر دهید

nt

  1. برگه را بروزرسانی کنید.

n