منابع آموزشی و چارت

در تصویر زیر چارت آموزشی موسسه ئارۆ را مشاهده می کنید. در تهیه چارت آموزشی تلاش کرده ایم از جدیدترین منابع آموزشی در هر تمامی سطوح خردسال، میانسال ، بزرگسال و تکمیلی استفاده کنیم.

شعار موسسه

کیفیت برتر، هزینه کمتر، فضای سالم آموزشی

 

برای مشاهده جزییات بر روی تصویر کلیک کنید.