آموزش آنلاین زبان انگلیسی

امکانات آموزش آنلاین در موسسه زبان ئارۆ

صدا و تصویر معلم
اجازه برای پرسش
مشاهده تخته وایت برد
حضور و غیاب زبان آموزان
پرسش و پاسخ صوتی و نوشتاری
دسترسی به کلاس در صورت غیبت

نرم افزار Adobe Connect برای ویندوز

دانلود نرم افزار Adobe Connect برای ویندوز